Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng
Nhân Viên Kinh Doanh (Sales Technical) CCTV công nghệ cao, Giải Pháp Trên Nền Tảng IoT.
Phát triển các hoạt động kinh doanh với các giải pháp phần mềm số hóa (Digitalization Solutions). Sản phẩm thiết bị công nghệ cao, CCTV AI công nghệ cao, Giải Pháp Trên Nền Tảng IoT.
Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Ngành Gas
Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Ngành Gas
Gọi ngay TOP