Máy tính công nghiệp

Máy tính công nghiệp Advantech ECU-579 Dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học, máy móc được lập trình để bắt chước suy nghĩ của con người và hoạt động với dữ liệu lớn được thu thập từ các địa điểm thực địa đến các đám mây trong nhà máy. Với M2I,...

Máy tính công nghiệp
Máy tính công nghiệp tự động hóa ECU-4784-G5

Máy tính công nghiệp tự động hóa ECU-4784-G5

Máy tính công nghiệp tự động hóa ECU-4784-G5, Máy tính công nghiệp Advantech công suất được chứng nhận Intel Xeon IEC-61850-3 dòng ECU-4784 là các sản phẩm được chứng nhận TUV IEC 61850-3 và IEEE 1613, có thể cung cấp độ tin cậy và ổn định cao cho ứng...

Chi tiết
 Máy tính công nghiệp tự động hóa ECU-4784 advantech

Máy tính công nghiệp tự động hóa ECU-4784 advantech

Máy tính công nghiệp tự động hóa ECU-4784 advantech, Dòng ECU-4784 là các sản phẩm được chứng nhận TUV IEC 61850-3 và IEEE 1613, có thể cung cấp độ tin cậy và ổn định cao cho ứng dụng thị trường mục tiêu tự động hóa toàn cầu. Với thiết kế không quạt và...

Chi tiết
Máy tính công nghiệp Advantech ECU-579

Máy tính công nghiệp Advantech ECU-579

Máy tính công nghiệp Advantech ECU-579 Dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học, máy móc được lập trình để bắt chước suy nghĩ của con người và hoạt động với dữ liệu lớn được thu thập từ các địa điểm thực địa đến các đám mây trong nhà máy. Với M2I, máy...

Chi tiết
Gọi ngay TOP