Tập Đoàn AnPhaPetrol

Chuyển đổi số Tập Đoàn AnPhaPetrol, hệ thống kiểm soát kho gas LPG thông minh, Tủ điện thông minh tự động quản lý giám sát và cảnh báo tình trạng hết gas cho nhà cung cấp gas và khách hàng sử dụng. Phát hiện rò ri gas thông minh, gửi phản hồi xử lý...

Tập Đoàn AnPhaPetrol
Lắp đặt Smart Gas Control Box trong nhà hàng F&B
An Hòa Tech đã nghiên cứu và thử nghiệm việc ứng dụng công nghệ IOT vào quy trình quản lý hệ thống gas công nghiệp và cho ra đời giải pháp quản lý hệ thống gas an toàn và quản lý rò rỉ gas thông minh - SMART GAS BOX 4.0.
Tủ điện thông minh smart gas
Tủ điện thông minh smart gas, giải pháp quản lý hệ thống gas từ xa thông minh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ GAS THÔNG MINH
HỆ THỐNG QUẢN LÝ GAS THÔNG MINH
Gọi ngay TOP