Sự Kiện

Giải pháp quan trắc môi trường đo mực nước tự động, hệ thống đo độ mặn và hệ thống quan trắc môi trường nước, quan trắc môi tường không khí là một tổ hợp máy móc, thiết bị có khả năng đo đạc, phân tích và đánh giá chất lượng các thành phần môi trường, giải pháp cảnh báo lũ lụt sạt lỡ và giải pháp camera AI phát hiện cảnh báo cháy rừng.

Giải pháp quan trắc mực nước tự động hỗ trợ cảnh báo sớm nguy cơ ngập lụt.
Giải pháp quan trắc mực nước tự động hỗ trợ cảnh báo sớm nguy cơ ngập lụt, thích hợp hệ thống giám sát chất lượng không khí xung quanh thông minh
QSense cảm biến môi trường nước và không khí
QSense-Air Cảm biến môi trường nước đo chính xác các chất ô nhiễm khí quan trọng nhất (NO2, O3, VOC, CO, CO2, SO2, H2S, NH3), vật chất dạng hạt....
Camera Axis cảnh báo nhiệt độ
Camera Axis cảnh báo nhiệt độ và camera ip axis phát hiện khói ở môi trường dễ cháy nổ
Giải pháp quan trắc môi trường đo mực nước tự động
Giải pháp quan trắc môi trường thông minh cho phép quản lý, tích hợp tất cả các thành phần quan trắc môi trường tự động từ nước mặt, nước ngầm, nước thải, không khí xung quanh trên môi trường cloud.
Giải pháp quan trắc tự động đo độ mặn
Giải pháp quan trắc môi trường thông minh cho phép quản lý, tích hợp tất cả các thành phần quan trắc môi trường tự động từ nước mặt, nước ngầm, nước thải, không khí xung quanh trên môi trường cloud.
Gọi ngay TOP