VQG Rừng U Minh Hạ

Dự án: Lắp đặt Camera AI cảnh báo cháy rừng Vườn Quốc gia U Minh Hạ tại Vườn quốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ – đầu tư: BQL VQG U Minh Hạ - Huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Tư vấn: An Hòa Technology Corp.

VQG Rừng U Minh Hạ
Dự án quan trắc mực nước tại Vĩnh Long
Điểm đo tại các cửa cống, trạm bơm cấp nước phục vụ sản xuất Nông nghiệp. Cảnh báo xâm ngập mặn, cảnh báo lũ lụt.
Lắp camera AI hỗ trợ canh lửa mùa khô
Lắp camera AI hỗ trợ canh lửa mùa khô
Dự án camera AI cảnh báo cháy rừng và giám sát
Dự án camera AI cảnh báo cháy rừng và giám sát
Camera cảnh báo cháy rừng
Camera cảnh báo cháy bảo vệ rừng, không những cảnh báo cháy rừng mà camera AI với giải pháp của chúng tôi đáp ứng yêu cầu lắp đặt camera cảnh báo cháy nổ nhà máy, camera cảnh báo cháy nổ kho, xưởng, camera cảnh báo cháy nổ khu vực dễ xẩy ra cháy nổ,...
Gọi ngay TOP