Ứng dụng IoT

Lắp đặt hệ thống gas LPG công nghiệp ứng dụng công nghệ cao IoT ( smart gas) kiểm soát từ xa an toàn Không bao giờ chạy ra ngoài Xác định vị trí của xi lanh, Lòng trung thành của khách hàng Hậu cần được tối ưu hóa Quản lý tài sản tốt hơn Tập trung...

Ứng dụng IoT
Giải pháp quan trắc môi trường đo mực nước tự động
Giải pháp quan trắc môi trường thông minh cho phép quản lý, tích hợp tất cả các thành phần quan trắc môi trường tự động từ nước mặt, nước ngầm, nước thải, không khí xung quanh trên môi trường cloud.
Giải pháp quan trắc tự động đo độ mặn
Giải pháp quan trắc môi trường thông minh cho phép quản lý, tích hợp tất cả các thành phần quan trắc môi trường tự động từ nước mặt, nước ngầm, nước thải, không khí xung quanh trên môi trường cloud.
Gọi ngay TOP