VQG Phong Nha Kẻ Bàng

Dự án: Hỗ trợ khẩn cấp thiệt hại do lũ lụt gây ra tại Di sản thế giơi Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng Nhà tài trơ: Uỷ ban Di sản Thế giới – UNESCO Chủ đầu tư: BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng Tư vấn: An Hòa Technology Corp.

 VQG Phong Nha Kẻ Bàng
Camera AI phát hiện cảnh báo cháy rừng
tại Di sản thế giơi Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Camera AI phát hiện cảnh báo cháy rừng
Dự án: Hỗ trợ khẩn cấp thiệt hại do lũ lụt gây ra
Dự án: Hỗ trợ khẩn cấp thiệt hại do lũ lụt gây ra
Gọi ngay TOP